ППМГ “Академик Никола Обрешков“ спечели нов проект “Стъпка нагоре” по Erasmus+

За учители, Проекти, Съобщения

С гордост съобщаваме, че ППМГ “Академик Никола Обрешков“ спечели нов  проект “Стъпка нагоре” с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130318 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование” на стойност 45905 Евро.

Проектът е финансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз.

Проектът предвижда образователни мобилности на ученици, участие в  структурирани курсове в различни европейски страни на учители, както и job shadowing на учители в училища в Литва и Италия.

Основните цели, които си поставяме са:

  • Да се подпомогне професионалното развитие на учителите, чрез споделяне на педагогически опит относно иновативни педагогически методи и технологии.
  • Въвеждане на ПБО, чрез изучаване и прилагане на опита на други страни.
  • Насърчаване на знания и компетентности на учители и ученици относно европейските ценности и културното многообразие.
  • Усвояване на нови умения в реална работна среда в чуждестранни училища на ученици и учители.
  • Повишаване на качеството на управление и прилагане на добри практики от европейския опит.

Покана за учители

Покана за ученици

Образци на документи за учениците:

Заявление

Декларация

Образец на документ за учители

Заявление и декларация

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”