Победители в първия Дейтатон

Гордеем се с Вас, деца!
Отбор „Мататон“ от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, е победителят в първия Дейтатон, организиран от Националния статистически институт, в който участваха 27 ученически отбора от средните училища в страната. Представителите на отбора са Крис Арабаджиев, Георги Събев и Никола Ганчев, ученици от XI Д клас и техният учител и ментор Нина Илиева.
До финалния етап, който се проведе от 19 до 21 юни в к.к. Боровец, достигнаха 14 отбора. Те трябваше да работят върху темата „Влиянието на номофобията (страха да останем без телефон) върху здравословното състояние на населението в България“, която беше обявена едва в началото на срещата. Предизвикателството беше в рамките на 48 часа да подготвят разработки, анализирайки в избрана от тях възрастова група, номофобията като развиващ се във времето процес на зависимост, както и условията за нейното възникване и развитие.
Журито с председател доц. Михаил Кончев, заместник-председател на НСИ, даде свобода на отборите и техните ментори освен да използват официалните данни на Евростат, НСИ и ООН, да правят и собствени проучвания и анализи. Критериите за оценка бяха: аналитичност, креативност, интерпретация на данните, способност за ориентиране и вземане на бързи решения, работа в екип, начин на презентация, както и ролята на ментора в процеса на работа.
Участниците в Дейтатона ще имат възможност да преработят презентациите си в статии, които да бъдат публикувани в списание „Статистика“ в рубриката „Статистика за всеки“.
Нашият отбор бе поканен да участва на Европейската олимпиада по статистика през есента.
Поздравления за нашите прекрасни момчета и техния ментор г-жа Нина Илиева.