Открий и се погрижи за средата около теб

Erasmus+

„Открий и се погрижи за средата около теб“

Това е името на проекта по програма Еразъм +, който започна през 2020 г. и след 36 месеца усилена работа както в онлайн среда , така и присъствено успешно приключва. В това предизвикателство участват училища от Испания, Румъния, Полша и Гърция и България. Основната цел в работата по проекта е да се запознаят участниците с необходимостта да се полагат грижи за околната среда и нейното устойчиво развитие. Свързващото звено между всички партньори  са природните и национални паркове. Основната задачи са придобиването на умения за работа през целия живот, осъзнаване необходимостта от спешни дейности за предотвратяване на климатичните промени, запознаване с юридическа терминология и терминология свързана с околната среда, национално наследство и европейска гражданска позиция.

През тези 36 месеца ние обменяхме идеи, работещи образователни модели, работихме съвместно по решаване на проблемни ситуации, повишаване на мотивацията на учениците да учат и да подобряват нивото на владеене на английски език, както и се насърчават общите европейски ценности и междукултурно разбирателство.

Ето някои от основните ползи от този проект за стратегическо партньорство:

 Развитие на екологична осведоменост и отговорност: Участието в този екологичен проект има силно въздействие върху осъзнаването на учениците за значимостта на опазването на околната среда. Преките наблюдения на различни екосистеми, сътрудничеството с местни експерти и разработването на съвместни проекти за опазване на природата стимулираха учениците да станат активни агенти на промяна и да поемат отговорност за околната среда.

Културно разнообразие и междукултурна комуникация: Пътуванията до другите европейски страни участнички позволиха на учениците да се сближат с различни култури, традиции и начини на живот. Те се сблъскаха с нови езици и обичаи и развиха способността си за междукултурна комуникация и толерантност.

Усъвършенстване на езикови умения: Пътуванията и работата в този съвместен екологичен проект предоставиха на учениците възможността да практикуват и подобрят своите езикови умения. Взаимодействието с местните ученици и експерти изискваше участниците да комуникират на английски език, което ги подготвя за международно сътрудничество и укрепва тяхната езикова компетентност.

Сътрудничество и развиване на социални умения: Работата в съвместния проект насърчи сътрудничеството, отборния дух и лидерските умения. Учениците работиха заедно със своите партньори от другите 4 страни, да споделят идеи, да решават проблеми и да постигат общи цели. Това ги подготвя за работата в екип и развива техните социални умения.

Разширяване на хоризонтите и самоувереност: Пътуванията и участието в проекта отвориха врати към нови възможности и перспективи. Учениците разшириха своите хоризонти, и станаха по-отворени и толерантни към различните начини на мислене. Те развиват себе си и придобиха самоувереност, като се справяха с предизвикателствата и се адаптираха към нови среди и култури.

Участието в този проект по програма Еразъм+ и пътуванията до други европейски страни имат дългосрочни ползи за учениците и ги подготвят за бъдещи предизвикателства и успехи.

 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”