Приказният свят на Пинокио и неговите философски ракурси

Водещи новини, За учители, Проекти

Илюстрациите на Франческо де Франческо по „Приключенията на Пинокио“ с Дончо Коев и Приказният свят на Пинокио и неговите философски ракурси – Феноменологични опити с Дарина Илиева

Открит урок за ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“. Темата е провокирана от изложбата на италианския художник Франческо Де Франческо „Коледна магия с картините на Пинокио“, която е експонирана в Регионална библиотека „Пейо Яворов“.

Изключително интересно разказа за произведенията на Франческо Де Франческо Дончо Коев – старши учител по изобразително изкуство в ППМГ. Присъстващите погледнаха картините по нов начин, с по-дълбоко разбиране и забелязаха много подробности, научиха също и подробности за живота на художника. В края на презентацията имаше задача: Илюстрирайте съществен за вас момент от „Приключенията на Пинокио“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С тази задача в залата вече се бяха заели Стела Иванова – Ха, Лилия Петракиева – Х б, Антония Кралева – Хг, Калина  Христова – Хг, Мария Челебиева Хг. от „Рисувателно студио“ – група за занимания по интереси с ръководител Дончо Коев.

 

Щафетата от колегата си пое Дарина Илиева – старши учител по философия и гражданско образование и поведе учениците и гостите към откриването на нова за тях философска и психологическа дисциплина, която изучава феномените и смислите.

Учениците разсъждаваха върху връзката между философията и изобразителното изкуство. После отговаряха на въпроси, свързани с историята на Пинокио, от екрана пък своите отговори на въпросите дадоха предварително интервюирани ученици и учители от гимназията. И така неусетно всички бяха въвлечени във феноменологичните опити.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ (гр. phainomenon – проявяващо се, logos – слово, знание) – философия на преживяването. За феноменологията крайната точка на всяко значение и всяка стойност е живото преживяване на хората. Задачата на философа е да опише структурата на преживяването, в частност съзнанието, въображението, отношението с другите живи същества и ситуираността на човека в обществото и историята.

Основоположник на феноменологията Едмунд Хусерл. Много от философите на XX в. в една или друга степен са негови ученици: Мартин Хайдегер, студент, а след това и асистент на Хусерл, Макс Шелер, Ханс-Георг Гадамер, Жан-Пол Сартр, Морис Мерло-Понти, Алексей Лосев.

Защо е тъй влиятелна феноменологията? В какво се състои очарованието на този метод?

Призивът на Хусерл е „Назад към самите неща!“. Философията трябва да напусне отвлечените и безжизнени конструкции, в които са я отвели много от учениците на Кант и Хегел в края на XIX и началото на XX в. Тя трябва да ни възвърне цялото богатство на света, да обхване всяко негово явление.

Според Едмунд Хусерл феноменологията се появява в отговор на необходимостта от една съвършено оригинална философия. Това е необходимост от философия, която се стреми чрез радикално изчистване на смисъла и мотивите на философските проблеми да проникне до тази първична основа, върху която тези проблеми трябва да намерят истински научно решение.

На открития урок присъства началникът на РУО – Бургас Петя Петрова, Директорът на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Милена Андонова, заместник директорите Красимира Димитрова, Соня Димова, колегите Зорница Хараламбиева, Силвия Христова и Станислава Ангелова и скъпи колеги, вече в заслужена почивка – Тонка Каридова – дългогодишен учител по философия, Пепа Славчева – по български език.

За да е още по-красив този урок, в залата беше подредена изложба на творби, изработени от Зорница Хараламбиева – старши учител по английски език със стихове на английски на нейните ученици, част от които бяха и в залата.