ЕДИН ДЕН НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ППМГ“АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ – ГР. БУРГАС В СТРАСБУРГ

Водещи новини, Гордеем се с Вас, деца!, Проекти

От 22.04.2024 г. до 25.04.2024 г. учениците от XIв и  XIе клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас, с класни ръководители г-жа Дарина Илиева и г–жа Тодорка Вълкова, посетиха седалището на Европейския парламент в Страсбург.

Поканата беше отправена от г–жа Есен Алиева – администратор и лектор към Европейския парламент и е продължение на успешното сътрудничество между гимназията и представителите на Европарламента.

Г–жа Алиева беше домакин и лектор на визитата на нашите ученици. Тя запозна посетителите с историята на възникването на идеята за обединена Европа, проследихме пътя на осъществяването на идеята и създаването на Еропейския съюз; развитието и разширяването на Съюза през годините, както и визията за неговото бъдеще.

Учениците имаха възможност да присъстват на пленарно заседание на Европарламента и да слушат изказванията по разглежданите въпроси на евродепутатите. За наша радостна изненада по време на посещението ни в пленарната зала думата за изказване беше дадена на българския евродепутат г–н Андрей Ковачев.

След лекцията имахме възможност да посетим Парламентариума „Симон Вейл“. Парламентариумът в Страсбург носи името на Симон Вейл в памет на първия председател на избрания Европейски парламент. Тя е и първата жена, заела тази длъжност. Симон Вейл е преживяла Холокоста и поради това мандатът ѝ като председател от 1979 г. до 1982 г. е дълбоко символичен и демонстрира силата на помирението в Европа. Борбата за равенство между половете и за защита на правата на човека е една от движещите сили в живота на Симон Вейл, която насочва своите усилия срещу несправедливостите, които е изпитала лично.

Текст: Дарина Илиева