ГОРДЕЕМ СЕ СЪС СВОИТЕ УЧЕНИЦИ!

Гордеем се с Вас, деца!

Преди десетина дни нашият бивш ученик Стефан Кръстанов, който в момента се обучава в Harvard и MIT, се свърза с нас, воден от желанието да бъде от помощ на  възпитаниците на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в тяхното онлайн обучение, като организира  виртуални класове, занимания по  физика и компютърни науки.

На 3.04. дейността му започна с практическо занимание  на тема „Математика и изобразително изкуство: фрактали“  за ученици от 9.-12. клас, което премина при огромен интерес.

Утре – 6.04., от 14:00 часа, ще бъде организиран виртуален клас с ученици от школата по физика.

Нека да ви запозная с него.

Още в ОУ „Васил Априлов“ учителката  му по физика му помага да задълбочи интереса си към тази наука. Попада на отдадени преподаватели в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, които работят с него и му съдействат да стане част от школата на Теодосий Теодосиев. Завършва висшето си образование в Париж благодарение на фондация „Миню Балкански“.                                                                         През 2019 година защитава докторантура в областта на квантовата информация  под ръководството на проф. Лиан Джиан в Yale Quantum Institute. Днес продължава научната си работа в Harvard и MIT.        През свободното си време се опитва да води образователни занимания за следващото поколение учени, включително проекти като spinwearables. com.                                               

„Днес основното нещо,  което ме мотивира, е,  че виждам как всеки един ученик е способен да започне да помага и подобрява света около себе си, стига просто да му бъде напомнено,  че той притежава тази сила.

Благодарим ти,  Стефане,  за всичките усилия и голямото ти сърце!