НАША ГОРДОСТ!

Гордеем се с Вас, деца!

Поздравления за учениците от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“ гр.Бургас класирани за Националните кръгове на олимпиадите

 по природни науки

  1. Биология и здравно образование – 12 ученици
Име  на ученик клас
1. Никола Миленов Димитров 12
2. Абдурахим Хасан Чандър 12
3. Рафет Бедри Рафет 11
4. Йордан Георгиев Апостолов 10
5. Давид Георгиев Бинев 9
6. Ния Дончева Дюлгерска 9
7. Мария Радостинова Тодорова 9
8. Явор Николаев Банов 8
9. Йоана Орлинова Младенова 7
10. Ивайла Недялкова Жекова 7
11. Георги Светлинов Цонев 7
12. Ангел Антонов Христов 7
  • Астрономия – 11 ученици
Име  на ученик клас
1. Мария Теодорова Трайкова 8
2. Ана-Мария Антонова Чакърова 8
3. Константин Косев Кръстев 9
4. Стилиян Георгиев Дянков 9
5. Цветелина Бистрева Илиева 9
6. Русана Георгиева Тончева 9
7. Денислав Орленов Тащан 9
8. Самуил Радославов Илиев 10
9. Георги Паскалев Апостолов 10
10. Игор Костадинов Симеонов 10
11. Кристиан Емилов Минчев 12
  • Физика – 6 ученици
Име  на ученик клас
1. Георги Костадинов Костадинов 8
2. Георги Паскалев Апостолов 10
3. Давид Сергеевич Кан 10
4. Женя Йорданова Янчева 11
5. Дилян Тодоров Павлов 11
6. Мардирос Хачик Овагемян 12
  • Химия и ООС – 1 ученик
1. Мардирос Хачик Овагемян 12

С пожелание за бъдещи успехи – бъдете здрави, амбициозни и любознателни!