ЕРАЗЪМ+ в гр. Честохова, Полша

Проекти, Съобщения

В периода от 28.11.2021 г. до 04.12.2021 г. в гр. Честохова, Полша се проведе първата мобилност с ученици по проект „OPEN YOUR MIND TO NEW TECHNOLOGIES” № 2020-1-PL01-KA229-081409_2, по Програма „Еразъм+“.

В дейностите участие взеха г-жа Зорница Хараламбиева, учител по английски език, г-жа Кета Арабаджийска, учител по математика и г-жа Еница Кърпичева, координатор, както и учениците Теодора Кирова и Наталия Шурелова от 6 клас и Борислав Арсенов и Виктор Китенов от 8 клас.

Целта на проведената мобилност бяха срещи и съвместна работа на учениците и учителите от държавите партньори Полша, България, Румъния, Гърция, Италия и Република Северна Македония. Участниците представиха страните, градовете и училищата си, посетиха учебни часове по научни дисциплини, наблюдаваха химически експерименти, работа с 3Д принтер и посетиха предприятие, внедрило новите технологии в производствения процес.

Учениците имаха възможността да обогатят знанията и уменията си по английски език, да се докоснат до културата на европейските държави, участнички в проекта, да научат повече за живота на учениците от другите държави.