Успех и в олимпиадата по история

Гордеем се с Вас, деца!, Състезания

На  08.04.2022 г. се проведе финалният кръг на олимпиадата по история и цивилизация. Националният кръг на олимпиадата се провежда в 3 възрастови групи –  VII клас, X и XII клас. До него се допускат ученици с резултат над 65 т. от общо 80 т. и след одобрение от Националната комисия.

Ирина Димитрова Берова и Александър Илиянов Апостолов от X б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас бяха единствените ученици от Бургаска област, класирани за Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация в тяхната възрастова група. Поради промяната на датата на олимпиадата само дни преди провеждането й, Ирина Берова не успя да се яви.

Александър достойно защити името на гимназията  на последния кръг на най-значимото  състезание по история и цивилизация в страната.

Националната комисия му присъди оценка Отличен 6.00.

 Поздравления за отличното представяне!