НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Гордеем се с Вас, деца!

   На  28.06.2020 г. се проведе Националният кръг на олимпиадата по история и цивилизация . Националният кръг представлява писмен изпит, който включва:

· задачи със свободен отговор за хронология, понятия, работа с текст, изображение, статистически данни и карта – 70 т.

· задача за създаване на писмен текст със съответстващия й брой точки – 30 т.

· максималният общ брой точки – 100.

   Единственият ученик от Бургаска област, класиран за Националния кръг сред трите възрастови групи – VІІ, Х и ХІІ клас беше  Мария Николаева  Мерджанова от 12. Б клас на ППМГ „Акад.Н.Обрешков “ – гр.Бургас.

   Въпреки необичайните условия  Мария се представи достойно и защити името на гимназията .Тя завоюва четвърто място с оценка Отличен /5.75/. Според регламента на олимпиадата тази оценка се признава  за приемане във висши училища .

Поздравления за Мария и нейния учител по история и цивилизация  г-жа В.Бъклева !

 Пожелаваме им успехът да ги съпътства навсякъде!